interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Velkommen til interaksjoner.no

Interaksjoner.no er en database med legemiddelinteraksjoner, basert på informasjon fra FEST, og administrert av DIPS ASA. Her kan du søke etter klinisk relevante legemiddelinteraksjoner ved å bruke norske preparatnavn/handelsnavn.

Anbefalt lesning

Les om klassifikasjon av interaksjoner i databasen før du begynner å bruke den.

Legemiddelinteraksjoner

Skriv inn preparatnavn, substansnavn eller ATC koder (eller en blanding av disse), skilt med mellomrom.
 

Legg merke til

  • Hvis preparatnavnet består av to ord, bruk understrek for å knytte ordene sammen. (eks. Paralgin_Forte, Moduretic_mite).
  • Det er ikke systematisk registrert interaksjoner på substanser som ikke er registrert i Norge. Det samme vil gjelde for enkelte helt nyregistrerte preparater, selv om navnet gjenkjennes. Du vil bli varslet om preparater der interaksjonslisten ikke vedlikeholdes.

Webtjenester

Webtjenester som brukes av systemleverandører (DIPS, CosDoc, SystemX) virker som tidligere, men med nytt innhold. Det vil være færre substansgrupper, siden disse ikke brukes av Legemiddelverket i FEST. Naturmidler har fått koder tilsvarende de gamle Z0-gruppene.

Oppdateringer til Argus

Du kan laste ned oppdatering av interaksjoner til Argus med dette programmet.   Hvis du skal oppdatere på den maskinen du sitter på velger du "Kjør", ellers må du velge "Lagre". Du kan lagre på en diskett eller minnepinne og ta med filen til den maskinen der Argus er installert, og så kjøre den der. Programmet finner selv ut hvor Argus ligger.


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Ide/Design/ASP/SQLDr. Magne Rekdal, DIPS ASA